Easiy Way to Heatshrink Capsule on Wine Bottles / Лесно поставяне на термо-капсула на винена бутилка

A minute and a half long demonstration of heat shrinking wine bottle capsules without any specially designed tools, devices, or boiling water. The only thing needed is a gas stove.
Happy winemaking!
Best to all!

Минута и половина демонстрация за поставяне на термо-капсула върху винена бутилка, без специални инструменти, прибори, вряли води, пара и т.н. Единственото, от което имате нужда е газов котлон.
Весело правене на вино!

Buy It

С най-добри пожелания на всички!