คำเทศนา การปกป้องของพระเจ้า [New Wine Bangkok]

คำเทศนาจากรายการ NWC Talk วันที่ 23 ก.ค. 2021 #คริสตจักรน้ำองุ่นใหม่​​​ เชื่อว่า ชีวิต #คริสเตียน​​​ ที่เป็นเหมือนถุงน้ำองุ่นใหม่ นั้น จะเป็นเหตุที่พระเจ้าจะทรงเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหนือชีวิตคริสเตียน ทำให้ชีวิตคริสเตียนเต็มไปด้วย ชัยชนะ ในทุก ๆ ด้านของชีวิต ติดตามนมัสการวันอาทิตย์

Read more

THE WINE OF VICTORY I Episode 9 Trailer

We dare you to ask your pastors and preachers or search the web and ask Google the meaning of what

Read more

Cheese, pita and wine: From the Judean Hills to Galilee | The Taste of Israel (Episode 2/3)

https://youtube.com/watch?v=MB0HMPTJxhc On the Judean Hills, German-Israeli chef Tom Franz visits a cheesemaker and his friend, a vegan baker. At a

Read more

Water to Wine Lyric Video — Hillsong UNITED

This is the Official Lyric Video for Shape of Your Heart off our album Wonder. iTunes: http://untd.me/wonder Apple Music: http://untd.me/wonder.ap

Read more